شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

کسب رتبه برتر جشنواره امتنان توسط لوله گستر اسفراین

آقای احمد بدری به نمایندگی از تمامی نخبگان شرکت لوله گستر اسفراین

در سی و دومین دوره از جشنواره امتنان، نخبگان شرکت لوله گستر اسفراین با ارائه طرح دانش بنیان دستگاه منحصر به فرد تست مچالگی موفق به کسب رتبه برتر شدند.در این جشنواره که با حضور استاندار محترم و مقامات شهرستانهاو استان برگزار شد ده ها طرح از مجامع علمی و صنعتی سراسر استان شرکت کرده بودند و طرح ارائه شده توسط تیم شرکت لوله گستر حائز رتبه برتر جشنواره شد که مورد تقدیر همگان قرار گرفت