شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

دریافت دو تندیس ملی بابت عملکرد متفاوت مدیریتی

امروز نام لوله گستر اسفراین توجه تمام مدیران برتر ایران را به خود جلب کرد.

در فاصله کمتر از یک هفته، مهنـدس مازیـار زند، مدیرعامل جهادگر مجموعه صنعتی لوله گستر اسفراین، موفق به دریافت دو تندیس ملی گردید. تندیس اول عنوان مدیر شایسته و برتر ملی و تندیس دوم امروز در جشنواره ملی حاتم، با عنوان مدیر برتر در حمایت و ایجاد جهش در تولید داخلی به ایشان تقدیم گردید.

خداوند به حرکت صادقانه، برکت بی پایان عطا میکند…

این موفقیت و افتخار را به مدیرعامل محبوب مجموعه و تمام پرسنل پرتلاش لوله گستر تبریک عرض می‌نماییم.