شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

سبقت لوله گستر در مسئولیت اجتماعی

به گزارش روابط عمومی مجتمع لوله گستر اسفراین، به محض اعلام نیاز مرکز واکسیناسیون اسفراین به تامین مالی جهت تجهیز و آماده سازی برای واکسیناسیون مردم شریف اسفراین توسط معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی، «مهندس مازیار زن‍ـد مدیرعامل مجتمع لوله گستر» ، با تامین ۲۰۰ میلیون ریال، «اَلسّابِقوُنَ الْسّابِقوُنْ» را در عمل معنا و بعنوان پیشروی حوزه مسئولیت اجتماعی صنایع، اولین مبلغ را واریز نمودند.
پیشتر دکتر «نادر نیک پرست» معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین در گفتگو با خبرنگاران گفته بود تدارک برای جابجایی مرکز تجمیعی واکسیناسیون به مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار جهت تجهیز مکان جدید نیاز دارد ؛ مهمی که نیازمند همراهی خیران سلامت به ویژه صنایع این شهرستان است.

مازیار زند مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت لوله گستر اسفراین