شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

سوددهی لوله گستر اسفراین بعد از سالها تحمل زیان انباشته با مدیریت جهادی مهندس مازیار زند و تلاش و همت پرسنل

لوله گستر اسفراین، نیمه ای طوفانی را در عرصه تولید پشت سرگذاشت و قبل از پایان
سال رکورد شکنی کرد و در حال رقم زدن اتفاق های بی نظیری در صنعت کشور است.
صرفه جویی های چشمگیر ارزی و قطع وابستگی به تولیدات خارجی از جمله اهدافی
بود که اکنون شاهد به ثمر نشستن آن ها توسط جهادگران عرصه جهش تولید در لوله
گستر هستیم. لوله گستری ها از یک سو در سال «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی
ها»با افزایش 170 درصدی تولید و رشد 455 درصدی ارسال لوله فقط در 5 ماه نخست
امسال رکوردها را جا به جا و از سوی دیگر، با بومی سازی تجهیزات، سالانه صرفه
جویی 100 میلیون یورویی داشته؛ آن گونه که مهندس«مازیار زند»، مدیرعامل و نایب
رئیس هیئت مدیره شرکت لوله گستر اسفراین روایت می کند هدف گذاری بزرگ آن
ها، تولید 44 هزار تنی و صرفه جویی ارزی 55 میلیون یوریی در این نگین صنعتی
شمال شرق کشور است. آقای مدیرعامل وقتی از دستاوردهای این مجتمع بزرگ
صنعتی از جمله انعقاد قرارداد تولید بیش از 44 هزار تن لوله فولادی بدون درز سخن
می گوید که پیش از این، واردات آن موجب هدررفت میلیونی منابع ارزی می شد، نمی
توان اقدامات جهادی فرزندان این مرز و بوم را تحسین نکرد و آفرین نگفت.
بررسی های خبرنگار اترک همچنین حاکی از این است در مدت زمان گذشته میزان
رضایت شغلی، ارزش گذاری و رسیدگی به پرسنل که در سنوات گذشته بسیار ناچیز
بوده رشد چند برابری داشته و طبق ادعای کارکنان این شرکت، امسال اولین سالی
است که شرکت عالوه بر جبران زیان های انباشته ، به سوددهی هم رسیده است.
یکی از روسای واحدهای کلیدی این مجتمع تاکید کرد: مدیریت موثر مهمترین عامل
پیشرفت شرکت بوده است، ما همان پرسنل هستیم و دستگاه ها همان دستگاه ها، اما
با تخصیص صحیح منابع، برنامه های انگیزشی عالی که روحیه کاری پرسنل و حمایت
خانواده های آنها را صدها برابر بیشتر کرده توانستیم پشت سرهم رکورد ثبت کنیم.
یکی از کارهایی که درسالهای گذشته یا انجام نشد یا ناقص انجام شده، بحث نوسازی
قطعات و تعمیرات گسترده است که امسال بیش از تمام سنوات قبلی قطعات حیاتی
برای شرکت تهیه شده و می بینیم که با وجود هزینه های هنگفت تعمیرات، نوسازی
های گسترده در بخش های عمرانی و فنی کارخانه، افزایش چشمگیر حقوق ها و …
امسال اولین سالی است که شرکت زیان های قبلی را جبران و به سود دهی هم رسیده
است.
تعدادی از کارکنان نیز در مصاحبه انجام شده خاطرنشان کردند: در سالهای گذشته
حتی فروشگاه های سطح شهر هم برای ما اعتباری قائل نبودند اما الان به قدری شرکت
رشد داشته که حتی کارمندان بانک های شهرستان هم با شنیدن اسم لوله گستر با
احترامی دو چندان از ما استقبال می کنند.
ثبت رکوردهای قابل قبول در رونق و جهش تولید
این در حالی است که در5 ماه نخست سال 1400 ،سالی که از سوی مقام معظم رهبری
به نام «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها»نام گذاری شده است، لوله گستر اسفراین
توانسته است رکوردهای منحصر به فرد و البته قابل قبولی را در زمینه رونق و جهش
در فعالیت های خود نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت و ضبط کند.
به گزارش روابط عمومی شرکت لوله گستر اسفراین، در 5 ماه نخست سال 1400 ،با
تحویل 11 هزار و 500 تن محصول به پیمانکاران صنعت نفت شاهد رشد 455 درصدی
در زمینه ارسال و با تولید 13 هزارو 500 تن لوله شاهد رشد 170 درصدی در زمینه
تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده ایم؛ ۲ مهمی که توانسته است گواهی بر
توفیق آفرینی لوله گستر در لبیک به منویات مقام معظم رهبری در مورد شعار سال
1400 باشد. ثبت رکوردهای جدیدی از جهش در لوله گستر ارمغان آماری است که ثمره
تلاش خادمان جبهه تولید و اشتغال در لوله گستر است چرا که میزان تولید بهارانه
سال گذشته این واحد صنعتی، حدود 4 هزار و ۲۸3 تن اعالم شده است.
کاهش 40 درصدی ضایعات و رشد 700 درصدی موجودی مواد اولیه
این روایت مهندس «مازیار زند» مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت لوله
گستر اسفراین است؛ جایی که اضافه می کند: نکته قابل توجه این که همزمان با ثبت
این جهش ها، 40 درصد کاهش ضایعات هم رقم خورده است که نشان دهنده بهبود
چشمگیر کیفیت در روند تولید است. آنطور که او گفته است از دیگر تغییرات مثبت
میتوان به رشد 700 درصدی موجودی مواد اولیه (شمش) اشاره کرد.
مهندس زند اضافه کرد: این انبارش مواد اولیه (شمش) به منظور جلوگیری از تاثیر
منفی نوسانات بازار ارز بر سرمایه شرکت و همچنین پیشگیری از هرگونه توقف در
روند تولید صورت گرفته است.به گفته مهندس«مازیار زند» شرکت لوله گستر
اسفراین، مواد اولیه خود را از دو مجموعه مجتمع صنعتی اسفراین و مجتمع ذوب آهن
(آلیاژی اسفراین )مجتمع تولیدی ذوب و نورد فولاد آلیاژی کیمیای صبای اسفراین
تامین می کند که این حجم قابل توجه خرید از شرکت های بومی در توان اقتصادی
شهرستان تاثیری مشهود دارد به نحوی که 40 درصد سفارشهای مجتمع صنعتی
اسفراین از شرکتهای تابعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران متعلق به شرکت
لوله گستر است و با ایجاد تراکنش مالی چشمگیر نه تنها صنایع مذکور، بلکه مجموعه
بانکی استان نیز منتفع شده است.
صرفه جویی 100 میلیون یورویی با بومی سازی تجهیزات
به گفته وی، با صدور حکمی فوری شناسایی تامین کنندگان مستعد کشوری و استانی
در دستورکار شرکت لوله گستر قرار گرفت که در نتیجه آن توانستیم با ارائه راهکار و
پشتیبانی از آنان، شاهد بومی سازی تجهیزات موردنیاز، جلوگیری از خروج ارز،
توانمند سازی صنایع پایین دستی برای حمایت و پشتیبانی از تولید داخلی و
پیشبردایفای مسئولیت اجتماعی خویش باشیم.
مهندس زند، منویات مقام معظم رهبری را راهبرد این مجموعه صنعتی دانست و افزود:
در راستای رهنمودهای معظم له در حمایت و پشتیبانی از تولید و توانمند سازی صنایع
پایین دستی، شرکت لوله گستر با شناسایی تامین کنندگان استانی و کشوری مستعد
موفق شد بخش زیادی از ابزار و تجهیزات مورد نیاز خود از جمله غلتک غول پیکر خط
نورد را در داخل کشور تامین کند.«مازیار زند» اضافه کرد: با این ابتکار سالانه حدود
100 میلیون یورو برای خرید این تجهیزات از کشورهای اروپایی صرفه جویی
شد.مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت لوله گستر، این پیشرفت ها را ثمره
تلاش شبانه روزی و مجاهدانه توام با همگرایی، همدلی و وحدت کارکنان مجموعه
دانست و اضافه کرد: متخصصان مجموعه صنعتی لوله گستر، سرمایه های ملی صنعت
لوله سازی ایران در بحث تولید، کارشناسی، کنترل کیفیت، خرید و فروش هستند چرا
که این شرکت در خاورمیانه بدون مشابه است و برنامه ریزی شده تا با جانشین پروری
و مدیریت دانش، تجارب ارزشمند و بی مثال این همکاران ادامه دار باشد و جاری و
ساری بماند.
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت لوله گستر اسفراین با اشاره به انعقاد
قرارداد 44 هزار تنی برای سال 1400 ،از تدارک برای تولید 40 هزار تن محصول در سال
کنونی سخن به میان آورد و افزود: با تحقق این مهم شاهد صرفه جویی ارزی بیش از
این خواهیم بود. مهندس«مازیار زند»از تولید ۲1 هزار تن محصول در سال جهش
تولید یعنی سال 1399 خبر داد.
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت لوله گستر اسفراین افزود: شرکت لوله
گستر، امسال تولید 44 هزار تن لوله فولادی بدون درز صنعت نفت را در دستور کار
خود قرار داده است.
به گفته مهندس «مازیار زند»، شرکت لوله گستر برای سال 1400 قرارداد تولید بیش از
44 هزار تن لوله فوالدی بدون درز صنعت نفت کشور را منعقد کرده است و برای
رسیدن به برنامه پیش بینی شده امسال، پیگیری انعقاد چندین قرارداد دیگر را هم در
برنامه خود دارد.
وی با اشاره به جهش قابل توجه تولید در شرکت لوله گستر در سال 99 ،تصریح کرد:
این شرکت صنعتی در سال گذشته با تولید ۲1 هزارتن لوله فولادی بدون درز مورد
استفاده در صنعت نفت کشور، جهشی 1۲0 درصدی را در میزان تولیدات خود نسبت
به سال 9۸ رقم زد.
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت لوله گستر اسفراین بابیان اینکه میزان
تولیدات این شرکت صنعتی در سال 9۸ فقط 9 هزار تن بود، خاطر نشان کرد: میزان
تولید لوله گستر در سال 99 بیشترین میزان تولید داخلی از سال ۸5 تا کنون این
مجموعه صنعتی بود که به عنوان رکوردی در سال «جهش تولید»ثبت شد.
وی طراحی دستگاه راهبردی تست لوله های جداری درون چاهی نفت برای اولین بار در
کشور در شرکت لوله گستر را از دستاوردهای این شرکت صنعتی در سال 99 ذکر کرد
و افزود: امسال برای تست لوله های جداری نفت با این دستگاه قراردادی با چندین
شرکت بسته شده است.
به گفته وی، دستگاه تست لوله های جداری درون چاهی نفت تست مچالگی
(Test Collapse)لوله های جداری در طیف وسیعی از ابعاد و گریدهای موجود مطابق
با آخرین نسخه استاندارد بین المللی API5CT را انجام می دهد که پیش از این فناوری
آن در انحصار کشورهای پیشرفته بود. آنطور که او گفته است ساخت این دستگاه در
داخل کشور علاوه بر قطع کامل وابستگی صنعت نفت به شرکت های خارجی در حوزه
تست، موجب ارتقای رتبه فناوری ایران و شتاب بخشی به احداث و بهره برداری از چاه
های نفت شد.