شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

در مجمع عمومی لوله گستر مطرح شد:زیان ده ترین شرکت ایدرو ،بالاخره به سود رسید

معاون نوسازی و بهره برداری ایدرو در حاشیه نشست مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده عملکرد سال مالی۱۳۹۹ شرکت لوله گستر اسفراین با اشاره به تغییر جدی در وضعیت عملکرد این شرکت در یکسال اخیر که در صورت های مالی و گزارش ارائه شده هیات مدیره به مجمع، به عنوان نماگر و شاخص کمی فعالیت ها نمود مثبت یافته را در مسیر توسعه فعالیت های این کارخانه استراتژیک ارزیابی کرد و با توجه به گزارش های ارائه شده و بررسی صورتهای مالی تایید کرد که لوله گستر اسفراین در سال ۹۹، نه تنها توانسته زیان ۲۲ میلیارد تومانی سال ۹۸ را رفع کند، بلکه ۳/۵ میلیارد تومان هم سود دهی داشته است. این افزایش ۱۲۰ درصدی سوددهی به نسبت سال ۱۳۹۸، همچون سایر فعالیت‌های این شرکت در طی سال 99، یک رکورد شکنی دیگر محسوب می شود.
محمد نوری امیری در ادامه گفت: افزایش حجم تجمیع سفارشات پراکنده مورد نیاز کشور با همکاری شرکت ملی نفت و شرکت های تابع به منظور کاهش هزینه ها، سرعت بخشیدن به تامین انواع لوله های مورد نیاز صنعت نفت،افزایش جریان نقدینگی شرکت، وصول به موقع قرارداد هایی که منجر به فعالیت سه شیفت محیط تولید گردیده و نیز کاهش تعهدات مالی معوق شرکت و مواردی از این دست که در صورت های مالی حسابرسی شده و توسط سازمان حسابرسی مورد تایید قرار گرفته است همگی نشانگر تحرک مناسب ارکان شرکت و مدیریت و تخصیص صحیح منابع در سال ۱۳۹۹ می باشد که از سوی سازمان گسترش نیز منطبق با سیاست ها و برنامه های بالادستی تولید در معاونت مرجع می باشد.
دراین نشست همچنین هر سه عضو هیات مدیره و مجمع عمومی شرکت لوله گستر نیز به بررسی گزارش عملکرد صورتهای مالی پرداختند که مورد تایید سازمان حسابرسی و سایر سهامداران قرار گرفت.
در ادامه جلسه اعضای مجمع عمومی ضمن قدردانی از فعالیت های مجاهدانه پرسنل و مخصوصا مدیرعامل شرکت عنوان کردند انعقاد حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان قرارداد برای ۲ سال آتی و برنامه ریزی برای توسعه خطوط و افزایش تولید از نکات مثبت گزارش هیات مدیره می‌باشد.
لازم به ذکر است این حجم قرارداد، بیش از ۱۵۰ میلیون یورو صرفه جویی ارزی به همراه دارد.