شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

مراسم بازسازی «عملیات بازی دراز» امروز با حضور مقامات ارشد استان، شهرستان و فرماندهان ارشد سپاه و ارتش برگزار شد.

مراسم بازسازی «عملیات بازی دراز» امروز با حضور مقامات ارشد استان، شهرستان و فرماندهان ارشد سپاه و ارتش برگزار شد.
در این مراسم که محیط اجرایی آن با پشتیبانی گروه فنی شرکت لوله گستر آماده‌سازی شده بود، مهندس زند مدیر عامل شرکت بهمراه جمعی از مدیران و پرسنل شرکت نیز حضور داشتند.