شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

صرفه‌جویی ارزی به دنبال سوددهی لوله گستر

مجتمع صنعتی “لوله گستراسفراین” با سیرصعودی در تولیدات خود، زیان‌ده‌ترین شرکت ایدرو را به سوددهی بدل کرد و نه تنها زیان‌های معوق شرکت در سال 98 را جبران کرد، بلکه 3 و نیم میلیارد تومان سوددهی به همراه داشت و به نسبت سال 98 با  120 درصد سوددهی و قراردادهای قابل توجه توانست فعل خواستن را صرف کند.

انعقاد قرارداد 4000 میلیارد تومانی برای سال‌های 1400 و 1401 صرفه‌جویی ارزی معادل 150 میلیون یورو به دنبال داشت و موفقیت‌های این صنعت را که مرهون خدمات و فعالیت‌های جهادی مدیر‌عامل و پرسنل لوله‌گستراست بیش از پیش به نمایش گذاشت.

پیش ازاین درحاشیه نشست مجمع عمومی عادی که برگزارشده بود معاون نوسازی و بهره برداری ایدرو به طورجدی عملکرد مالی سال 99 این شرکت را بررسی  کرد که شاخص های کیفی و مثبت آن گویای طی کردن مسیر توسعه در این شرکت بود و با توجه به گزارش های ارائه شده  و بررسی صورت‌های مالی عملکرد ازمهندس مازیار زند مدیر‌عامل جهادی این شرکت نیز تقدیربعمل آمده است.

به گفته محمد‌نوری معاون نوسازی وبهره‌برداری ایدرو افزایش حجم تجمیع سفارشات پراکنده مورد نیاز کشور با همکاری شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابع به منظورکاهش هزینه‌ها، سرعت بخشیدن به تامین انواع لوله‌های مورد نیاز  صنعت نفت، افزایش جریان نقدینگی شرکت، وصول به‌موقع قرارداد‌هایی که منجر به فعالیت سه شیفت محیط تولید گردیده و نیز کاهش تعهدات مالی معوق شرکت و … همگی نشانگر تحرک مناسب ارکان شرکت و مدیریت تخصیص صحیح منابع در سال 99 است که از سوی سازمان گسترش منطبق  با سیاست‌ها و برنامه‌های بالادستی تولید در معاونت مرجع است.