شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

بازدید جمعی از فرهنگیان بسیجی از لوله‌گستر

به مناسبت سوم خرداد سالروز بزرگداشت آزاد‌سازی خرمشهر، فرهنگیان بسیجی اسفراین از خطوط تولید کارخانه لوله گستر بازدید بعمل آوردند.

این اقدام  با هدف آشنایی با دستاوردهای صنعتی کارخانه لوله گستر اسفراین انجام شد و از کارگاه‌های لوله‌سازی، عملیات حرارتی و کیسینگ  این کارخانه بازدید بعمل آمد.

جایگاه ویژه مباحث علمی در ساختار آموزش و پرورش، از سویی ارتقای سطح فکری و آموزشی نسل آینده با دانش این فرهنگیان بسیجی از مواردی است که سبب حضور تاثیر گذار این فرهنگیان شد .