شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

نایب‌قهرمانی کشتی‌گیر لوله‌گستر در رقابت‌های انتخابی تیم‌ملی

رقابت‌های کشتی آزاد پیشکسوتان قهرمانی کشور و انتخابی تیم‌ملی،۱۲ تا۱۶ تیر در سالن شهداء شهر فریدونکنار استان مازندران با نایب‌قهرمانی کشتی‌گیر لوله‌گستر اسفراین به پایان رسید.

ابراهیم ولیان کشتی‌گیر با سابقه اسفراینی که کارنامه پربرگ و باری تاکنون در میادین متعدد از خود به ثبت رسانده است در  وزن ۷۸کیلوگرم بعد از کشتی‌گیر تهرانی در جایگاه نایب‌قهرمانی مدال نقره را بر گردن آویخت.

این مسابقات در ۶اوزان ۶۲،۷۰،۷۸،۸۸،۱۰۰ و ۱۳۰کیلوگرم به مدت ۵روز با رقابت برترین کشتی‌گیران کشور پیگیری شد .