شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

دیدارمدیر‌عامل لوله‌گستر اسفراین با پرسنل بازنشسته

به مناسبت روز بزرگداشت “خانواده و‌تکریم بازنشستگان” مدیرعامل و جمعی از مدیران شرکت لوله‌گستر اسفراین، به دیدار تعدادی از خانواده‌های گران‌قدر بازنشسته لوله‌گستری رفتند.

این بازدید با هدف یادآوری اهمیت خانواده تمام پرسنل مجتمع، اعم از شاغل و بازنشسته انجام شد.

یکی از اصلی‌‌ترین دغدغه‌های مدیر‌عامل لوله‌گستر اسفراین ارزش دادن به همکاران و خانواده‌های ارزشمند آ‌ن‌هاست و بر حفظ جایگاه خانواده پرسنل تاکید فراوانی دارند.

 مهندس زند یکی از اولویت شرکت راحفظ شان و منزلت بازنشستگان دانست و “روز خانواده و تکریم بازنشستگان” را، فرصتی برای پاسداشت از بازنشستگانی که عمر و جوانی خود را در مسیر خدمت، پیشبرد اهداف، پیشرفت و توسعه صرف کردند بیان کرد.

لازم به ذکر است در طول سال شاهد برگزاری چنین بازدید‌هایی در مناسبت‌های متعدد با حضور مدیر‌عامل و نمایندگان ایشان هستیم .