شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

شرکت لوله‌گستر اسفراین، نیازمند اختصاص خط اعتباری ویژه

مدیر‌عامل شرکت لوله‌گستر اسفراین گفت: لوله‌گستر اسفراین یکی از واحدهای تولیدی مهمی است که بخشی از چرخ اقتصادی کشور را می چرخاند بنابراین نیازمند خط ویژه اعتباری برای توسعه است.

مهندس مازیار زند با حضور در دفتر ایسنا به مناسبت روز خبرنگار در گفت و گو با خبرنگار این خبرگزاری تاکید کرد: این شرکت لوله‌های مورد‌نیاز شرکت نفت را تولید و در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد در نتیجه نیاز به آن دارد تا بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به صورت ویژه به این واحد تولیدی نگاه کنند.

وی با اشاره به اینکه از مدیران شعب بانک‌های استان درخواست می‌شود تا مدیران‌عامل خود را به استان دعوت کرده و از نزدیک با واحدهای تولیدی همچون لوله‌گستر و فولاد آشنا کنند، ادامه داد: مدیران‌عامل بانک‌ها با این واحد تولیدی مهم آشنا نیستند در نتیجه خط اعتباری که اختصاص می‌دهند پایین است؛ گاهی حتی شیوه برخورد آن‌ها نیز مناسب نیست و فکر می‌کنند چون استان ما کوچک است، صرفا با واحدهای بسیار کوچک اقتصادی مواجه هستند.

زند تصریح کرد: طی سال گذشته با تولید لوله‌های مورد‌نیاز شرکت نفت تا ۲۰۰ میلیون یورو صرفه‌جویی اقتصادی شد و از سوی دیگر اگر یک دکل حفاری بخوابد طی یک روز ۴۵۰ میلیون تومان هزینه خواب آن خواهد بود، این‌ها ضرورت فعالیت شرکت لوله‌گستر را می‌رساند و در صورتی که به این واحد اقتصادی توجه نشود، اقتصاد کشور به ویژه حوزه نفتی آسیب می‌بیند.

وی افزود: طی سال گذشته برنامه این شرکت برای تولید ۳۰ هزار تن لوله بوده که میزان تولید به ۳۲ هزار تن رسید و برنامه امسال نیز تولید ۳۵ هزار تن است که اگر قطعی برق وجود نداشت می‌توانستیم ۴۰ هزار تن تولید داشته باشیم.

مدیر‌عامل شرکت لوله‌گستر اسفراین ادامه داد: قطعی برق طی دو ماه گذشته سبب شد تا این شرکت فقط طی یک شیفت آن هم در شب فعالیت داشته باشد.

وی در ادامه به ایجاد خطوط جدید در این واحد تولیدی نیز اشاره کرد و ادامه داد: طی سال گذشته از فرصت قطعی برق استفاده کردیم و تعمیرات قسمتی از واحد تولیدی را انجام داده و برای آن ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه کردیم.

زند با بیان اینکه امسال را نیز برای این شرکت، سال نوسازی نام‌گذاری کرده‌ایم، گفت: سیستم فنی این شرکت ۱۶۹ نقطه نیازمند نوسازی را در این شرکت شناسایی کرده که برای آن ۱۰ میلیون یورو تسهیلات نیاز است.

وی تصریح کرد: بانک‌های استان همکاری خوبی با این شرکت برای ارائه تسهیلات دارند اما حدود و خطوط اعتباری آن ها پایین است.