شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

برگزاری مانور آتش‌نشانی و اطفاء حریق مجتمع صنعتی لوله‌گستر اسفراین و فولاد

به مناسبت 7 مهر روز ملی آتش‌نشانی و ایمنی دو مانور آتش‌نشانی و اطفاء حریق با همکاری واحد  ایمنی و بهداشت (HSE) و حراست در مجتمع صنعتی لوله‌گستر و مجتمع صنعتی فولاد اسفراین برگزار شد.

مانور از محل واحد ایمنی و بهداشت (HSE) شرکت لوله‌گستر آغاز شد و در محل ایمنی و بهداشت (HSE) مجتمع فولاد اسفراین پایان یافت.

در این مانور که با حضور مسئولین و پرسنل مجتمع صنعتی لوله‌گستر و فولاد برگزار گردید، سناریوی اطفاء حریق توسط آتش‌نشانی هر دو مجتمع  در محوطه مجتمع فولاد اسفراین اجرا شد .