شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

افزایش تولید لوله‌گستر بعد از اورهال اساسی دستگاه‌ها

 کاهش تولیدات در سال ۹۸هزینه‌های بسیاری به دوش کارخانه گذاشت که در دوسال اخیر با مدیریت صحیح نیروی‌انسانی، استفاده بهینه از تجهیزات در اثر فرایند نوسازی و اورهال اساسی دستگاه‌ها شاهد افزایش چندین برابری تولید بودیم.

مدیر‌عامل لوله‌گستر اسفراین با بیان این که میزان تولید در سال ۹۸ کمتر از ظرفیت اسمی این کارخانه بود اظهار کرد: کاهش تولیدات در دو سال گذشته ۲۳۷میلیارد تومان هزینه به دوش کارخانه گذاشت، این رقم در سال99  با افزایش فروش جبران شد و در سال ۱۴۰۰نیزافزایش دو‌برابری فروش تداوم یافت.

مهندس مازیار زند تولید 30 هزار تنی و رکورد شکنی‌های بی سابقه این کارخانه استراتژیک را حاصل فرایند نوسازی و اورهال اساسی دستگاه‌ها دانست.

افزایش 12 درصدی نیروی انسانی

وی به افزایش 12 درصدی نیروی انسانی در کارخانه اشاره کرد و تصریح داشت: افزایش تولیدسال ۱۴۰۰سبب افزایش ۱۲درصدی نیروی انسانی شد،در سال ۹۸ حدود ۶۲۷ نفر مشغول به کار بودند، این آمار در سال ۹۹به ۶۱۲نفر کاهش یافت و در نهایت افزایش تولید سال 1400 نیروی انسانی کارخانه را نیز 12 درصد افزایش داد.

به گفته مهندس زند فرایند نوسازی در لوله‌گستر روند کاهش مصرف شمش را نیز به همراه داشت و سبب شد در نتیجه کاهش ضایعات، مصرف مواد اولیه بهینه شده و به حداقل برسد.

مهندس زند کاهش مصرف انرژی‌های پایدار و مصرف بهینه را نیز از دیگرعوامل تاثیر‌گذار ناشی از نوسازی بیان کرد.