شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

صرفه جویی ارزی 200 میلیون یورویی نوسازی لوله گستر

افزایش 60 درصدی تولید بعد از اورهال اساسی در کارخانه لوله‌گستر اسفراین سبب صرفه‌جویی ارزی 200 میلیون یورویی این صنعت با‌اصالت شده است.

تفکر درون‌زایی و راهبردی مدیران این شرکت از دست‌آورد‌هایی است که در عمل به منویات مقام معظم رهبری در دو سال اخیر رقم خورد و امروز لوله‌گستر را به یک کارخانه استراتژیک بدل کرده تا پایلوت نوسازی کشور معرفی شود و در  فهرست شرکت‌های برتر  قرار بگیرد.

مانایی در جهش تولید، لوله‌گستر را در گردونه برترهای دیپلماسی تجاری موفق قرار داده است  که اتحاد استراتژیک، ادغام و تشکیل جلسات مداوم در بحث نوسازی از رویکرد‌های مدیران جهادی این کارخانه برای جبران عقب‌ماندگی صنعتی است تا سبب ممانعت از توقفات تولید، تاب‌آوری صحیح و وابسته‌سازی شرکت‌های معتبر به این کارخانه شود.

صرفه‌جویی‌های ارزی چندین میلیاردی، پیشگیری از آسیب‌های زیست‌محیطی، کاهش مصرف شمش، کاهش دوباره‌کاری وکاهش ضایعات ، افزایش دقت و سرعت،حذف گلوگاه‌های تولید، مانایی در جهش تولید در سطح کلان و پیشرو بودن در اقتصاد کشور از مهم ترین دست‌آوردهایی است که در اثر نوسازی شاهد آن بودیم.

همسویی شرکت‌های کوچک و متوسط در ریل جهش تولید ممانعت از هدر رفت انرژی‌های پایدار و ارتقای کیفی از دیگر دست‌آورد‌های نوسازی در این کارخانه به شمار می‌رود.