شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

بازدید دانشجویان مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی از لوله‌گستر اسفراین

دانشجویان مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین از کارخانه  لوله‌گستر این شهرستان بازدید بعمل آوردند.

طی این بازدید شماری از دانشجویان فنی و مهندسی ضمن تماشای گزارش تصویری تمامی فعالیت‌های تولیدی این کارخانه از نزدیک با خطوط تولید ، ماشین آلات و تجهیزات مجتمع صنعتی آشنا شدند.

این بازدید که با همکاری  مهندس کوکبی مدیر پشتیبانی و تولید این کارخانه صورت پذیرفت نحوه عملکرد تمام خطوط این کارخانه تشریح شد و به سوالات دانشجویان پاسخ داده شد.

این بازدید علمی به منظور آشنایی بیشتر با صنعت و افزایش دید علمی دانشجویان، آشنایی  با فرایند تولید لوله‌های بدون درز و همچنین ارتقای سطح دانش و معلومات آن‌ها انجام گرفت.