شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

برپایی مجمع عمومی عادی شرکت همسو صنعت سپهر‌آیین

مجمع عمومی عادی شرکت همسو صنعت سپهرآیین در لوله‌گستر اسفراین با حضور حداکثر سهامداران این شرکت برپا شد.

به گزارش روابط‌عمومی لوله‌گستر اسفراین این مجمع در حالی برگزار شد که حسن احمدی عضو هیات مدیره این شرکت تعاونی به گزارشی از عملکرد این شرکت از اول مهر سال گذشته تا شهریور امسال پرداخت.

برنامه ریزی برای اهداف بلند مدت شرکت تعاونی نیز از دیگر مواردی بود که در این مجمع تصمیم گیری شد.

حسن احمدی عضو هیات مدیره این شرکت تعاونی از حمایت‌های مدیر‌عامل لوله‌گستر اسفراین از شرکت همسو صنعت سپهر‌آیین قدردانی کرد و از اهم اقدامات این شرکت به ثبت اطلاعات سهامداران در سامانه، تغییر نام تعاونی، شرکت در مناقصه تهیه و پخت غذا و موفقیت دراین مناقصه، شرکت در مناقصه مدیریت تامین نیرو رسیدگی عملکرد مالیاتی و ارائه شفاف سازی صورت های مالی اشاره کرد.

در پایان جلسه مصوب شد سهامداران تعدادی سهم به منظور افزایش سرمایه شرکت داشته باشند و اگر سرمایه مورد نیاز جمع آوری نشود از نیروهای پیمانکاری نیز به عنوان سهامدار جدید دعوت بعمل خواهد آمد.

مجمع عمومی به عنوان بالاترین رکن شـرکت تعاونی، مظهر تجلی اداره، اراده جمعی و تصمیمات اعضای تعاونی است و برگزاری صحیح مجامع عمومی و انطباق آن با قوانین و مقررات تعاون از اهمیت ویژه ای در لوله گستر اسفراین برخوردار است.