شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

تغییر زمان برگزاری آزمون استخدام شرکت لوله گستر اسفراین

ضمن آرزوی موفقیت برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع می رسانیم؛ با توجه به همزمانی آزمون کتبی با مناسبت 9 دی و همچنین فرصت برای آمادگی بیشتر داوطلبان، تاریخ برگزاری آزمون یک هفته به تعویق و در 16 دی ماه و طبق برنامه داده شده برگزار می گردد.