شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

بررسی ایده های خلاقانه در شورای مدیران با حضور مدیرعامل شرکت

دوشنبه گذشته مورخ دوازدهم دیماه، اولین جلسه بررسی ایده های خلاقانه پرسنل در حضور شورای مدیران و با حضور مدیرعامل شرکت لوله گستر اسفراین انجام شد.

مهندس زند در این رابطه گفت: یکی از اهداف مهم ما به تکاپو درآوردن ذهن های خلاق و دغدغه مند و پویا نگه داشتن فضای تفکر، بحث، بررسی و تحقیق است چراکه طبق فرموده مقام معظم رهبری مساله دانش بنیان و کارهای بر پایه دانش و علوم روز، یکی از مهمترین راهبردهای کشور به سمت موفقیت است.

مدیرعامل شرکت لوله گستر اسفراین در توضیح طرح ایده یابی گفت: در این طرح به تمام پرسنل فرصت برابری داده میشود تا طرح ها و ایده های خلاقانه، نوآورانه، مبتکرانه، علمی و عملی خود را در حضور تمام مدیران شرکت ارائه دهند، در صورتی که طرح طبق نظر شورای مدیران تایید اولیه شود امکانات لازم جهت تحقیقات بیشتر تا مرحله عملیاتی شدن آن در اختیار افراد قرار خواهد گرفت و همچنین با اهدای لوح سپاس و جوایز بسیار نفیس از طرح های برتر که در عمل به نتیجه برسند نیز تقدیر بعمل خواهد آمد.

به گزارش واحد ارتباطات و تشریفات، اولین جلسه بررسی ایده ها، به دو طرح در حوزه کاهش مصرف و هزینه انرژی برق و همچنین طرح تغییر مشخصات شمش مواد اولیه در راستای افزایش سرعت تولید، استفاده بهینه از ابزار و کاهش ضایعات اختصاص یافت.

سید یونس قاضی و حمزه حسین آبادی ایده پردازان طرح کاهش مصرف برق و فتح اله عباسی و علیرضا سلیمی ایده پردازان طرح تغییر مشخصات شمش بودند که طبق نظر شورای مدیران مقرر شد با تقدیم لوح سپاس و تخصیص بودجه جهت تحقیقات بیشتر این دو ایده به مرحله ارائه طرح توجیهی راه پیدا کنند.

در حاشیه این جلسه نیز موضوع مبتکرانه خرید برق مورد نیاز شرکت از طریق بورس اشاره شد که مدیرعامل شرکت با این ابتکار عمل باعث صرفه جویی چند میلیارد تومانی در هزینه های جاری شرکت شده است.