دیدار رئیس اتاق بازرگانی استان ناصریه کشور عراق با مدیرعامل لوله گستر اسفراین

دیدار رئیس اتاق بازرگانی استان ناصریه کشور عراق با مدیرعامل لوله گستر اسفراین

توافق نهایی قرارداد ۲هزار تن لوله جداری با شرکت ملی حفاری ایران

توافق نهایی قرارداد ۲هزار تن لوله جداری با شرکت ملی حفاری ایران

در نمایشگاه صنعت نفت اهواز رقم خورد : قرارداد 3 همتی برای لوله گستر اسفراین

در نمایشگاه صنعت نفت اهواز رقم خورد : قرارداد 3 همتی برای لوله گستر اسفراین

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران:تولیدکننده های داخلی، یاری رسان دولت هستند نه رقیب شرکتهای خارجی!

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران:تولیدکننده های داخلی، یاری رسان دولت هستند نه رقیب شرکتهای خارجی!

تاکید وزیر نفت بر ضرورت تولید لوله‌های CRA و تیوبینگ در لوله گستر اسفراین

تاکید وزیر نفت بر ضرورت تولید لوله‌های CRA و تیوبینگ در لوله گستر اسفراین

حضور شرکت لوله گستر اسفراین در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز ، پالایش و پتروشیمی

حضور شرکت لوله گستر اسفراین در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز ، پالایش و پتروشیمی

نمایش توانمندی ها و ظرفیت های لوله گستر اسفراین در بیست و هفتمین نمایشگاه صنعت نفت

نمایش توانمندی ها و ظرفیت های لوله گستر اسفراین در بیست و هفتمین نمایشگاه صنعت نفت

حضور مشتریان خارجی در غرفه لوله گستر جهت بررسی امکان خرید و سفارش گذاری

حضور مشتریان خارجی در غرفه لوله گستر جهت بررسی امکان خرید و سفارش گذاری

جلسه با مدیر پشتیبانی پتروفرهنگ و هلدینگ انرژی سپهر

جلسه با مدیر پشتیبانی پتروفرهنگ و هلدینگ انرژی سپهر