شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

نشست مشترک مهندس زند و مهندس شریفی مدیرعامل مهندسی توسعه نفت در راستای تامین کالاهای استراتژیک صنعت نفت