شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

مهندس مازیار زند رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی شد

به گزارش روابط عمومی شرکت لوله گستر اسفراین، در نخستین جلسه هیات نمایندگان دوره پنجم اتاق بازرگانی خراسان شمالی، انتخابات اعضای هیات رئیسه اتاق برگزار و مهندس مازیار زند با کسب رای قاطع به عنوان رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی تعیین شد.

در انتخابات پنجمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی بجنورد که در تاریخ بیستم اسفندماه سال ۱۴۰۱ برگزار شد، ۱۵ نفر از فعالان صنایع و بازرگانان استان به عنوان نفرات برگزیده معرفی شدند.

شایان ذکر است که ترکیب هیات رئیسه دوره پنجم اتاق بازرگانی خراسان شمالی بر اساس رویکردهای مرتبط با مسائل اقتصادی استان و کشور و با انگیزه پیشرفت بیش از پیش استان از بین فعالان خوشنام در حوزه صنعت، صادرات و مسائل بین‌المللی انتخاب شده است.