شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

واگذاری سهام ترجیهی به مدیران و کارکنان واجد شرایط شرکت لوله‌گستر اسفراین

به مدیران و کارکنان واجد شرایط شرکت لوله‌گستر اسفراین سهام ترجیهی واگذار می شود.

به گزارش روابط‌عمومی شرکت لوله‌گستر اسفراین وبه نقل از سازمان خصوصی‌سازی، مدیران وکارکنان شاغل یا مأمور ( اعم از رسمی و یا قراردادی ) که دارای حداقل یک سال سابقه کار هستند و همین مدت پرداخت حق بیمه حتی به صورت غیر مستمر توسط شرکت انجام شده باشد، واجد شرایط خرید سهام ترجیحی هستند.

کارکنان قراردادی تحت پوشش شرکت پیمانکاری که حقوق، مزایا و حق بیمه آن‌ها از سوی پیمانکار پرداخت می‌گردد نمی‌توانند واجد شرایط خرید سهام ترجیحی باشند، حتی اگر چندین سال سابقه پرداخت بیمه هم داشته باشند.

واگذاری سهام به مدیران و کارکنان مامور در شرکت مورد واگذاری که پرداخت حق بیمه یا کسور بازنشستکی آنان از مبدأ مأموریت صورت می گیرد، مجاز نیست اما کارکنان و مدیران شرکت که مأمور در سایر

بنگاه‌ها هستند و حداقل دارای یکسال سابقه کار باشند و همین مدت پرداخت حق بیمه (ولو به صورت غیر مستمر)توسط بنگاه مورد واگذاری انجام شود، مشمول دریافت سهام ترجیحی خواهند بود.

افرادی که در شرکت مورد واگذاری به صورت مأمور اشتغال دارند و حقوق وکسور بیمه آنها از طریق شرکت مورد واگذاری پرداخت می‌شوند نیز مجاز به خرید سهام ترجیحی هستند.

تخصیص سهام ترجیحی درمورد شرکت‌هایی که دارای بنگاه سرمایه‌پذیر هستند، اگربیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه آنها متعلق به بنگاه مورد واگذاری باشد درصورت تقاضا می‌توانند از سهام ترجیحی برخوردار شوند.

تعداد سهام قابل عرضه برای واگذاری سهام ترجیهی به مدیران و کارکنان این شرکت، حداکثر معادل 5 درصد از سهام دولت در شرکت لوله گستر اسفراین (به تعداد 224184850 سهم) می باشد.

تفاوتی بین سهام ترجیحی کارکنان با سهام ترجیحی مدیران و اعضای هیأت مدیره وجودندارد و تخصیص سهام بر اساس میزان حقوق و مزایای دریافتی هر شخص می باشد.

تفاوت بین “سهام ترجیحی” با سهام “سایر مدیران” به این صورت است که ” سهام ترجیحی ” صرفاً به مدیران ،کارکنان و بازنشستگان بنگاه مورد واگذاری عرضه می‌شود و به صورت اقساط است ولی سهام “سایر مدیران” مشروط به تصویب هیأت واگذاری به آن‌دسته از مدیرانی که در زمینه صنعت مورد فعالیت بنگاه مورد واگذاری متخصص، کارآمد و با تجربه هستند و در شرکت مورد واگذاری شاغل نیستند با شـرایط 20% نقد و مابقی اقساط واگذار خواهد شد.

شاغلین بنگاه‌های مورد واگذاری در اولویت واگذاری سهام ترجیحی قرار دارند و بازنشستگان واجد شرایط در صورت وجود مازاد سهام ترجیحی باید فقط بازنشسته همان شرکت مورد واگذاری بوده و حقوق مستمری بگیری آن در ستون حقوق اطلاعات سی دی درج گردد.

درصورت عدم فروش سهام بلوکی شرکت واگذاری، عرضه سهام ترجیحی تا عرضه مجدد سهام بلوکی به تعویق می افتد.

پس از پایان مهلت مقرر 30 روزه درآیین نامه، درخواست خرید سهام ترجیحی از طرف شرکت‌ها و یا متقاضیان پذیرفته نمی شود .

قیمت پایه سهام مبنای مذاکره مصوب هیات واگذاری، مبلغ 15146ریال است.

میزان سهام قابل تخصیص به هر فرد بر اساس آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی حداکثر تا سقف ده برابر میانگین شش ماهه آخرین مبلغ حقوق و مزایای مستمر دریافتی متقاضی بر اساس احکام حقوقی خواهد بود.

لازم به ذکر است واگذاری سهام به مدیران و کارکنان نسبت به بازنشستگان دارای اولویت است .

متقاضیان، فرم درخواست خرید سهام را با تکمیل اطلاعات خود در ستون‌های مربوط به همراه امضاء و درج اثر انگشت ثبت کرده سپس در ستون تأئیدکننده، مدیر عامل و یا صاحبان امضای مجاز شرکت، با امضاء و مهر شرکت مراتب را تأئید می کنند.

گفتنی است کارکنانی که جهت تکمیل و امضاء فرم درخواست خرید دردسترس نیستند، از طرف آنان نمی توان فرم را تکمیل و امضاء کرد.

قیمت سهام قابل واگذاری معادل قیمت مصوب هیات واگذاری بر اساس نتایج حاصل از تشریفات مذاکره تعیین و اعلام خواهد شد.

جهت دریافت فرم ها بر روی لینک های زیر کلیک کنید

فرم درخواست خرید -کارکنان

فرم درخواست خرید -بازنشستگان

فرم وکالتنامه

دستورالعمل

سوالات متداول