شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

اولین تانا صنعت استان خراسان شمالی در لوله گستر اسفراین

اولین رویداد منطقه ای تانا صنعت در استان خراسان شمالی به میزبانی لوله گستر اسفراین و همراهی دیگر صنایع بزرگ شهرستان، اداره صمت و پارک علم و فناوری روز سه شنبه سیزدهم تیرماه برگزار شد.

این رویداد به جهت اهمیت آن و پیرو حمایت از تولید دانش بنیان، شاهد حضور مقامات عالی استانی و کشوری بود.

اولین رویداد منطقه ای تانا صنعت در استان خراسان شمالی به میزبانی لوله گستر اسفراین و همراهی دیگر صنایع بزرگ شهرستان، ادارهصمت و پارک علم و فناوری روز سه شنبه سیزدهم تیرماه برگزار شد.

این رویداد به جهت اهمیت آن و پیرو حمایت از تولید دانش بنیان، شاهد حضور مقامات عالی استانی و کشوری بود.

نماینده مردم اسفراین در همایش تاناصنعت خراسان شمالی از عوامل برگزاری این همایش و نمایشگاه، خصوصا شرکت لوله گستر اسفراین تقدیر کرد و شناسایی و رفع نیازهای صنایع اسفراین بدست شرکتهای دانش بنیان را دستاورد مهمی برای این رویداد دانست.

دکتر امان اله حسین پور اظهار داشت: برگزاری این رویداد به شناسایی نیازهای صنایع اسفراین کمک می کند تا با کمک فناوری، ارتباط علم وصنعت برقرار شده و دستاورد مثبتی برای شهرستان اسفراین داشته باشد.

به گفته وی ارتباط علم و فناوری در سال های اخیر بعد از تاکید و سفارش مقام معظم رهبری قوت و سرعت بیشتری به خود گرفت و همین ارتباطعلم و فناوری جدید بهره وری تولید کنندگان در بخش های گوناگون را ارتقا بخشید و این شرکت نیز در راستای منویات مقام معظم رهبریمیزبان چنین رویداد صنعتی بزرگی در استان شده است.

وی به شعاری بودن این ارتباط تاکنون اشاره و تاکید کرد نیاز به ارتباط واقعی و بیشتر علم و فناوری با صنعت ملموس بوده و برپایی رویداد تاناصنعت به این ارتباط مغز و استخوان بخشیده است.

وی به صنایع این شهرستان اشاره کرد که در خاورمیانه شاخص و شناخته شده هستند و جایگاه و سهم مهمی در سطح کشور دارند و در همین راستا پیشنهاد استقرار مرکزی تحت عنوان شعب پارک علم و فناوری در صنایع بزرگ اسفراین را داد تا با پیگیری مدیران عامل این شرکتها بخصوص لوله گستر اسفراین و مجتمع صنعتی فولاد اسفراین ،تحقق یافته و نتیجه مثبتی به دست آید