شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

امضای 21 تفاهم نامه بین شرکت لوله گستر اسفراین و 15شرکت دانش بنیان استان

امضای 21 تفاهم نامه بین شرکت لوله گستر اسفراین و 15شرکت دانش بنیان استان

همایش و نمایشگاه تانا صنعت خراسان شمالی به میزبانی لوله‌گستر اسفراین در حالی با برگزاری نشست‌ها،میز مذاکرات،انعقاد تفاهم نامه و قرار دادها به کار خود پایان داد که شرکت لوله گستراسفراین موفق به امضای 21 تفاهم‌نامه همکاری با 15 شرکت دانش‌بنیان استان شد.

مدیر مرکز رشد شهرستان اسفراین در حاشیه این همایش به 12 نیاز فناورانه شرکت لوله گستر اسفراین و انعقاد 21 تفاهم نامه همکاری با 15 شرکت دانش بنیان استان اشاره کرد.

به گفته “مجید قربان زاده” شرکت های دانش بنیان نوین نانو نگاشت،نسوز فراور آراز،بینش تداوم سپهر آیین،راهکار ابزار بلقیس،هماهنگسازان جریان برق،صنعت الکترونیک قاره،تامین یدک سازه سالوک،نانو کالیمورا،توسعه فناوری دانشگاه بجنورد،اوریناگ رویش صنعت،تکین پیشران پیروز،هسته فناور صنایع نیمه هادی،گروه صنعتی فیدار نیروی خراسان،هیژا صنعت پارسیان،هسته فناور مرکز نوآور اسفراین با شرکت لوله گستر اسفراین تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

لوله گستر اسفراین به عنوان موفق ترین مجموعه‌ای که توانست هم‌راستا با هدف تانا در این رویداد ظاهر شود مورد تقدیر و تحسین برگزارکنندگان و همچنین شرکتهای دانش بنیان قرار گرفت.