شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

حضور فعال لوله گستری ها در راهپیمایی ضدجنایات رژیم صهیونیستی

به گزارش روابط عمومی شرکت لوله گستر اسفراین، شنبه مورخ 1402/07/27 پرسنل شرکت و جمعی از مردم ولایت مدار اسفراین برای حمایت از فلسطین در راهپیمایی باشکوه ضد جنایات رژیم جعلی اسرائیل، شرکت کردند.
چهل و چهارمین روز جنگ است و همه جا سخن از ایستادگی و مقاومت‌ پایدار برای نابودی اسرائیل است.