شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

توافق نهایی قرارداد ۲هزار تن لوله جداری با شرکت ملی حفاری ایران