شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

برگزاری مراسم پرفیض دعای عرفه در شرکت لوله گستر اسفراین

برگزاری مراسم پرفیض دعای عرفه در شرکت لوله گستر اسفراین

تجلیل لوله گستر اسفراین از مدیران استانی و شهرستانی محیط زیست

تجلیل لوله گستر اسفراین از مدیران استانی و شهرستانی محیط زیست

برنز آسیا بر گردن کاراته کای لوله گستر اسفراین

برنز آسیا بر گردن کاراته کای لوله گستر اسفراین

تعیین نمایندگان کمیته انضباط کار و طبقه بندی مشاغل شرکت لوله گستر اسفراین

تعیین نمایندگان کمیته انضباط کار و طبقه بندی مشاغل شرکت لوله گستر اسفراین

حضور جودوکاران لوله گستری در اردوی تیم ملّی نوجوانان

حضور جودوکاران لوله گستری در اردوی تیم ملّی نوجوانان

مراسم بزرگداشت مقام والای شهدای خدمت

مراسم بزرگداشت مقام والای شهدای خدمت

پرچم عزا شهدای خدمت برافراشته شد

پرچم عزا شهدای خدمت برافراشته شد

رئیس جمهور محبوب ملّت در راه خدمت به مردم به شهادت رسید

رئیس جمهور محبوب ملّت در راه خدمت به مردم به شهادت رسید

انعقاد قرارداد 2800 تن لوله کیسینگی با شرکت توسعه حفاری تدبیر

انعقاد قرارداد 2800 تن لوله کیسینگی با شرکت توسعه حفاری تدبیر