شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

دکتر حاج بیگلو رییس سازمان صمت: لوله گستر اسفراین الگوی موفق همدلی و وحدت در استان است.

دکتر حسین حاج بیگلو رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان خراسان شمالی در بازدید از خط تولیدلوله گستر و ملاقات با مدیرعامل و معاون تولید این مجموعه عنوان کرد سازمان در جریان جهش تولید قابل توجه شرکت در سال گذشته قرار دارد و کاهش چشمگیر ضایعات در کنار رونق تولید نشان از نگاه منسجم مدیریت مجموعه در ایجاد همدلی و وحدت بین پرسنل دارد که این وحدت و همدلی و نتیجه مثبت آن باید برای سایر مجموعه های صنعتی در سراسر کشور الگو قرار بگیرد.
دکتر حاج بیگلو تاکید کرد که سازمان صمت همیشه پشتیبان صنایع است، بخصوص صنایع و مجموعه هایی که خودشان برای تغییر و پیشرفت تلاش کنند و هرگونه حمایتی که نیاز داشته باشند را فراهم خواهیم کرد.
در این دیدار مازیار زند مدیرعامل شرکت لوله گستر اسفراین بار دیگر موفقیت مجموعه را مدیون و مرهون تلاش پرسنل شرکت عنوان کرد و تاکید کرد که سرمایه انسانی شرکت لوله گستر سرمایه ای ارزشمند در سطح ملی هستند که دستور مقام معظم رهبری در رابطه با شعار تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها را در عمل به منصه ظهور گذاشتند.