شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

ایزو یک سازمان جهانی و بین المللی ست که در حال حاضر بیشتر پارامترها در زمینه ارائه خدمات یا تولید کالا و … را استانداردسازی می‌کند.

ایزو مخفف International Standards organization بوده و به عنوان معیاری برای اعتباربخشی به شرکت ها، برندها و کسب و کارهای کوچک و بزرگ محسوب می‌شود.

در وب سایت ISO کلیه اطلاعات مربوط به گواهینامه ها قرار داده شده است.

بسیاری از مردم با مشاهده ی استانداردها و گواهینامه‌های ISO روی بسته‌بندی کالاها یا معرفی نامه برندها و خدمات، نسبت به آن برند تجاری اطمینان خاطر پیدا می‌کنند. در واقع گواهینامه های ISO به نوعی اعتبار بخشی و هویت‌دهی به برندها و کسب و کارها محسوب می‌شود.

مجموعه صنعتی لوله‌گستر اسفراین نیز به جهت ارج نهادن به اطمینان مشتریان و در جهت ایجاد بهره‌وری و ارزش افزوده بیشتر، اقدام به جاری نمودن رویه‌های استاندارد در مجموعه خود کرده و موفق به اخذ گواهینامه‌های معتبر از سازمان جهانی ISO شده  است.

بازدیدکنندگان محترم می‌توانند در ذیل برخی گواهینامه‌های اخد شده را مشاهده نمایند.

ایزو 9001 را استاندارد سیستم مدیریت کیفیت می نامند، این استاندارد به دنبال ایجاد سیستمی است که کیفیت را در سراسر سازمان مدیریت کند. معنای مدیریت را برنامه ریزی، کنترل، هدایت و نظارت می دانند که در9001 قرار است این اقدامات با رویکرد کیفیت انجام شود.
این استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی نام دارد و مزایای آن کاهش انواع آلودگی آب، خاک، هوا و صوتی همچنین معرف شرکت به عنوان مجموعه رعایت کننده قوانین و دوستدار محیط زیست است.
گواهینامه ISO/TS 29001 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی شناخته شده و در این صنایع کاربرد دارد و الزامات لازم جهت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی رامطرح و پیاده سازی میکند.
ایزو 45001 استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بوده که در آن الزاماتی برای سازمان‌ها ارائه می‌کند که می‌خواهند ایمنی کارکنانشان را در بالاترین حد ممکن نگهدارند. همچنین الزاماتی را برای یک سیستم مدیریت به منظور توانا ساختن سازمان جهت کنترل ریسک ها و بهبود عملکرد خود مشخص می‌کند.