شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

قول مساعد وزیر کشور برای پیگیری مطالبات مدیر‌عامل لوله گستر اسفراین

تامین انرژی پایدار،نوسازی و تسهیلات بانکی از مواردی بود که در نشست مشترک مدیرعامل لوله‌گستر اسفراین با وزیر کشور مطرح شد.

دیدار مهندس مازیارزند با دکتر احمدوحیدی در فرمانداری این شهرستان حول سه محور از مهم ترین و اولویت‌دارترین دغدغه‌های کارخانه لوله گستر بود که با ثبت و پیگیری وزیر کشور پایان یافت تا بیست و ششمین سفر رئیس‌جمهور به این استان راهگشای دغدغه‌های این کارخانه استراتژیک در کشور باشد.

دکتر احمد وحید که در برنامه نیمروزی دوم این سفر برای رسیدگی به دغدغه صاحبان صنایع  با مدیر عامل لوله گستراسفراین جلسه داشت قول هایی برای پیگیری تامین انرژی‌های پایدار برای کارخانه لوله گستر اسفراین،ارائه اقدامات تاثیر گذار برای فرایند نوسازی در این کارخانه و دریافت اعتبارات بیشتر از بانک های استان داد .

مهندس زند از دغدغه‌های پیش روی شرکت به تامین انرژی‌های پایدار نظیر برق و گاز اشاره کرد که با قول‌هایی از سوی وزیر کشور برطرف شدن آن ها می تواند بسیاری از گلوگاه های تولید را حذف کند و مانع از هدر رفت میلیونی منابع ارزی شود.

 مدیر عامل لوله گستر اسفراین با بیان این که روزآمد سازی و نوسازی در شرکت لوله گستر در حال انجام است و می تواند به روند تولید کمک کند  قول هایی از وزیر دریافت کرد تا با بهسازی و نوسازی در کارخانه بشود صرفه جویی های چشمگیر ارزی و قطع وابستگی به تولیدات خارجی فراهم شود.

وی ازدیگر موارد مطرح شده در این نشست ارائه تسهیلات بانکی را نیز حائز اهمیت دانست که نیاز این شهرستان صنعتی فراتر از اعتبارات تخصیصی است اما متاسفانه رقم‎های اعتباری بانک‌های استان پایین است .

سطح اعتباری بانک های استان  و مجوزهای بانکی در خصوص تخصیص اعتبارات بیشتر برای صنایع  باید افزایش یابد و این مساله از دیگر مواردی بود که در نشست مشترک با وزیر کشور توسط مدیر عامل لوله گستر اسفراین مطرح شد.

مهندس مازیار زند لوله گستر اسفراین را پایلوت نوسازی کشورمعرفی کرد که در سازمان گسترش و نوسازی فرایند تعریف شده نوسازی ارائه خواهد شد و اگر مورد تایید قرار بگیرد یا اصلاحاتی دراین فرایند انجام شود در سراسر کشور نیزاجرایی خواهد شد.