شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

تشکیل کمیته‌های نوسازی درلوله‌گستر

مدیر‌عامل لوله‌گستر اسفراین افزایش تولیدات کیفی و کمی کارخانه را در گرو نوسازی دانست و از مهم‌ترین دستاورد‌های نوسازی تجهیزات لوله‌گستر در دو سال اخیر به کاهش توقفات تولید اشاره کرد.

 مهندس مازیار زند سال 1401 را سال نوسازی لوله‌گستر نامید و هدف‌گذاری برای مدیران واحدها را در این راستا برنامه ریزی کرد تا ضمن افزایش تولید و اهمیت کیفیت و کمیت، خللی در ریل تولیدات کارخانه ایجاد نشود .

مدیر‌عامل لوله‌گستر اسفراین از تشکیل کمیته‌های متعددی خبر داد که فعالیت همگی منتج به نوسازی است.

به گفته مهندس مازیار زند پیش از این تشکیل کمیته‌های نوسازی،بهره‌وری،استراتژی و ضایعات با هدف نوسازی تشکیل شده است و همه مدیران و پرسنل همسو با این هدف فرایند جهش تولید را سپری می‌کنند.

به گفته وی در بخش‌های متعددی از نوسازی نظیر نوسازی قیمت تمام شده، نوسازی تجهیزات، پروسه ها، نوسازی آموزشی و پرسنلی  ورود شده است و دستاورد های خوبی داشتیم.

وی ابراز امیدواری کرد با فرایند نوسازی در شرکت لوله‌گستر،رشد تولیدات خوبی خواهیم داشت و شاخص تولیدات صعودی خواهد شد.

لازم به ذکر است شرکت لوله‌گستر اسفراین سال گذشته رکورد تولید لوله‌های فولادی بدون درز صنعت نفت  را با 70 درصد افزایش تولید نسبت به تولید مدت مشابه آن در سال گذشته شکست و تاریخ‌سازی گسترده ای رقم زد.

این جهش تولید که به گفته مدیر‌عامل لوله‌گستر اسفراین با اهداف برنامه‌ریزی شده مدیران و همت پرسنل جهادگر این کارخانه رقم خورده موجب صرفه‌جویی‌های ده‌ها میلیون یورویی شده است .