شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

نشست با مهندس مهمی مدیر بازرسی فنی و بازرسان ارشد شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب