شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

جلسه با مهندس شعیبی رییس کالای توسعه نفتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب