شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

نوآوری متخصصین نگین صنعت ایران در طراحی و تولید رزوه جدید

به گزارش روابط عمومی شرکت لوله گستر اسفراین، رزوه های خارج API برای اولین بار در کشور، در این مجموعه طراحی و تولید شد.


طراحی و تولید رزوه‌های NON API سایز 5/8 13 با توجه به نیاز بعضی از میادین نفتی و کارفرمایان شرکت نفت به لوله های سایز 5/8 13 برای اولین بار در خاورمیانه، توسط کارشناسان لوله گستر طراحی، تولید و در میادین یاد شده با موفقیت کامل بکارگیری گردید.
پیش ازین، با تولید رزوه های 3/8 13 برروی لوله های 5/8 13 این نیاز مرتفع می‌گردید و یا نمونه های مشابه آن از خارج کشور تامین ‌ که منجر به خروج گسترده ارز می‌شد.
طراحی رزوه‌های جدید علاوه بر جلوگیری از خروج ارز، با گسترده تر کردن سبد محصولات شرکت، حرکتی دیگر در تحقق گام دوم انقلاب برای توانمندسازی تولید داخل بوده و همچنین باعث تقویت توان بازرگانی و تولیدی نگین صنعت شرق کشور؛ شرکت لوله گستر اسفراین گردیده است.