شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

تعیین نماینده کارکنان در هیات تشخیص صلاحیت شورای اسلامی کار لوله گستر اسفراین

یکشنبه ۳ تیرماه ۱۴۰۳، با حضور کارکنان شرکت لوله گستر اسفراین، انتخابات نماینده کارکنان در هیات تشخیص صلاحیت شورای اسلامی کار برگزار و نماینده آن مشخص شد.

به گزارش روابط عمومی و به نقل از دکتر ابراهیم رمضانی، مدیر منابع انسانی شرکت لوله گستر اسفراین، این انتخابات با هدف اجرای تبصره ۲ ماده قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار و آگهی شماره ۳۴۰ مورخه ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ برای انتخابات نماینده هیات تشخیص صلاحیت کاندیدای شورای اسلامی کار برگزار گردید.

دکتر رمضانی افزود:در پایان پس از شمارش آرا که با حضور نمایندگان مدیریت عامل، حراست و نماینده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام گرفت، جعفر نیک‌زاد فشانجری با کسب ۱۰۵ رای به عنوان نماینده کارکنان در هیات تشخیص صلاحیت کاندیدای شورای اسلامی کار شرکت لوله گستر اسفراین معرفی شد.

این انتخابات با حضور دو کاندیدا و تعداد ۲۰۱ رای ماخوذه روز یکشنبه ۳ تیرماه ۱۴۰۳ در محل نگهبانی درب ورودی مجموعه لوله گستر اسفراین به پایان رسید.