شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

انتصاب سرپرست جدید شرکت لوله گستر اسفراین

با قدردانی از دکتر کسری غفوری مدیرعامل پیشین شرکت لوله گستر اسفراین، جناب آقای دکتر علی اصغر دادخواه ترکداری به عنوان سرپرست جدید این مجموعه صنعتی منصوب و معرفی شد؛ روابط عمومی لوله گستر اسفراین با ارج نهادن به اهتمام و مساعی مدیرعامل پیشین برای سرپرست جدید مدیریت عامل مجموعه فاخر صنعتی لوله گستر اسفراین آرزوی استمرار توفیقات را دارد.

فعالیت به عنوان: 

– مشاور تامین مالی معاونت محترم وزیر صمت و ریاست محترم سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) 

– مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا (سمیکو) از ۱۴۰۲ 

– معاونت امور بورس و بیمه بانک کشاورزی از ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱ 

– مدیر عامل شرکت جمع اندیش وابسته به بانک کشاورزی 

– عضو هیات مدیره گروه سرمایه گذاری تدبیر آتیه سبز (هلدینگ بانک کشاورزی ) 

– رییس هیات مدیره شرکت گردشگری هنگام پرواز وابسته به بانک کشاورزی  

– معاونت امور اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری صندوق رفاه کارکنان بانک کشاورزی 

-مدیر کل تسهیلات و تامین منابع معاونت سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ 

-مدیر محصول سامانه های VIP محصولات کشاورزی اداره کل بانکداری و اختصاصی بانک کشاورزی سال ۱۳۹۲ 

-رییس گروه و معاون اداره کل گروه نظارت بر منابع و مصارف سیستم بانکی در وزارت اقتصاد و داریی از ۱۳۸۹ سال ۱۳۹۲ 

رییس گروه بانک ، صندوق و موسسات اعتباری غیر بانکی و زارت اقتصاد و و دارایی از سال ۱۳۸۸ الی ۱۳۸۹ 

– مدیر سرمایه گذاری مناطق آزاد تجاری از ۱۳۸۷ الی ۱۳۸۸ 

– مسئول اداره خروج از کشور سازمان تربیت بدنی سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵ ( ۳ سال ) 

– کارمند بانک کشاورزی از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۸ 

– رییس امور دانشجویی بانک از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۷

 از تجارب مدیریتی سرپرست جدید لوله گستر اسفراین است.