شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

افتخار آفرینی پهلوانان لوله گستر در بزرگترین رویداد پهلوانی ایران

افتخار آفرینی پهلوانان لوله گستر در بزرگترین رویداد پهلوانی ایران

دیدار هادی عامل با دلاوران ورزشی و صنعتی لوله گستر اسفراین

دیدار هادی عامل با دلاوران ورزشی و صنعتی لوله گستر اسفراین

جلسه دیدار عمومی پرسنل کارخانه با مهندس زند مدیرعامل شرکت لوله گستر اسفراین

جلسه دیدار عمومی پرسنل کارخانه با مهندس زند مدیرعامل شرکت لوله گستر اسفراین

برگزاری اولین جلسه کاری مدیرعامل با پرسنل شرکت لوله گستر اسفراین در سال ۱۴۰۲

برگزاری اولین جلسه کاری مدیرعامل با پرسنل شرکت لوله گستر اسفراین در سال ۱۴۰۲

مازیار زند، پیروز پنجمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی خراسان شمالی شد

مازیار زند، پیروز پنجمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی خراسان شمالی شد

انتخاب شرکت لوله گستر اسفراین در نمایشگاه بین المللی نفت خوزستان، به عنوان غرفه برتر نمایشگاه و اهدای لوح تقدیر

انتخاب شرکت لوله گستر اسفراین در نمایشگاه بین المللی نفت خوزستان، به عنوان غرفه برتر نمایشگاه و اهدای لوح تقدیر

جلسه با مدیران ارشد بانک تجارت در استان خراسان شمالی جهت برنامه ریزی فرایندهای مالی سال ۱۴۰۲  

جلسه با مدیران ارشد بانک تجارت در استان خراسان شمالی جهت برنامه ریزی فرایندهای مالی سال ۱۴۰۲  

حضور مشتریان خارجی در غرفه لوله گستر جهت بررسی امکان خرید و سفارش گذاری

حضور مشتریان خارجی در غرفه لوله گستر جهت بررسی امکان خرید و سفارش گذاری

جلسه با مدیر پشتیبانی پتروفرهنگ و هلدینگ انرژی سپهر

جلسه با مدیر پشتیبانی پتروفرهنگ و هلدینگ انرژی سپهر