شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

بیانیه شرکت لوله گستر اسفراین در محکومیت جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی

بیانیه شرکت لوله گستر اسفراین در محکومیت جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی

بازدید معاون نوسازی و بهره برداری ایدرو از شرکت لوله گستر اسفراین

بازدید معاون نوسازی و بهره برداری ایدرو از شرکت لوله گستر اسفراین

حضور معتبرترین شرکتهای ایرانی برای مشارکت در پروژه توسعه و نوسازی لوله گستر اسفراین

حضور معتبرترین شرکتهای ایرانی برای مشارکت در پروژه توسعه و نوسازی لوله گستر اسفراین

بزرگترین قرارداد لوله گستر اسفراین در حوزه تامین لوله‌های مخازن گاز

بزرگترین قرارداد لوله گستر اسفراین در حوزه تامین لوله‌های مخازن گاز

بزرگداشت روز پزشک با کادر درمان شرکت لوله گستر اسفراین

بزرگداشت روز پزشک با کادر درمان شرکت لوله گستر اسفراین

دیدار امام جمعه محترم شهرستان اسفراین و خانواده شهدا با مهندس مازیار زند

دیدار امام جمعه محترم شهرستان اسفراین و خانواده شهدا با مهندس مازیار زند

مراسم معارفه دکتر حمیدرضا ذکاوتی، معاون برنامه ریزی استراتژیک و توسعه منابع انسانی  شرکت لوله گستر اسفراین

مراسم معارفه دکتر حمیدرضا ذکاوتی، معاون برنامه ریزی استراتژیک و توسعه منابع انسانی شرکت لوله گستر اسفراین

جلسه با مدیران ارشد شرکتهای تابعه ایدرو با هدف تبادل دانش فنی و استفاده از توانمندیهای طرفین

جلسه با مدیران ارشد شرکتهای تابعه ایدرو با هدف تبادل دانش فنی و استفاده از توانمندیهای طرفین

افتتاح ارتباط “نوری” لوله گستر اسفراین

افتتاح ارتباط “نوری” لوله گستر اسفراین