شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

پرچم عزا شهدای خدمت برافراشته شد

پرچم عزا شهدای خدمت برافراشته شد

رئیس جمهور محبوب ملّت در راه خدمت به مردم به شهادت رسید

رئیس جمهور محبوب ملّت در راه خدمت به مردم به شهادت رسید

انعقاد قرارداد 2800 تن لوله کیسینگی با شرکت توسعه حفاری تدبیر

انعقاد قرارداد 2800 تن لوله کیسینگی با شرکت توسعه حفاری تدبیر

قرارداد 50 هزار متر لوله جداری با مدیریت اکتشافات ملی نفت ایران امضا شد

قرارداد 50 هزار متر لوله جداری با مدیریت اکتشافات ملی نفت ایران امضا شد

گزارش تصویری مسابقات ورزشی هفته کار و کارگر شرکت لوله گستر اسفراین

گزارش تصویری مسابقات ورزشی هفته کار و کارگر شرکت لوله گستر اسفراین

همایش پیاده روی لوله گستری ها بمناسبت هفته کار و کارگر

همایش پیاده روی لوله گستری ها بمناسبت هفته کار و کارگر

مراسم معارفه دکتر ابراهیم رمضانی،سرپرست مدیریت منابع انسانی شرکت لوله گستر اسفراین

مراسم معارفه دکتر ابراهیم رمضانی،سرپرست مدیریت منابع انسانی شرکت لوله گستر اسفراین

بازدید مدیرعامل لوله گستر اسفراین از روند برگزاری مسابقات هفته کار و کارگر

بازدید مدیرعامل لوله گستر اسفراین از روند برگزاری مسابقات هفته کار و کارگر

کسب مقام سوم کوراش‌کار لوله گستر در مسابقات انتخابی تیم ملّی

کسب مقام سوم کوراش‌کار لوله گستر در مسابقات انتخابی تیم ملّی