شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

بازدید متخصصان فنی شرکت ماشین سازی تبریز از لوله گستر اسفراین

بازدید متخصصان فنی شرکت ماشین سازی تبریز از لوله گستر اسفراین

بزرگترین قرارداد لوله گستر اسفراین در حوزه تامین لوله‌های مخازن گاز

بزرگترین قرارداد لوله گستر اسفراین در حوزه تامین لوله‌های مخازن گاز

بزرگداشت روز پزشک با کادر درمان شرکت لوله گستر اسفراین

بزرگداشت روز پزشک با کادر درمان شرکت لوله گستر اسفراین

دیدار امام جمعه محترم شهرستان اسفراین و خانواده شهدا با مهندس مازیار زند

دیدار امام جمعه محترم شهرستان اسفراین و خانواده شهدا با مهندس مازیار زند

مراسم معارفه دکتر حمیدرضا ذکاوتی، معاون برنامه ریزی استراتژیک و توسعه منابع انسانی  شرکت لوله گستر اسفراین

مراسم معارفه دکتر حمیدرضا ذکاوتی، معاون برنامه ریزی استراتژیک و توسعه منابع انسانی شرکت لوله گستر اسفراین

جلسه با مدیران ارشد شرکتهای تابعه ایدرو با هدف تبادل دانش فنی و استفاده از توانمندیهای طرفین

جلسه با مدیران ارشد شرکتهای تابعه ایدرو با هدف تبادل دانش فنی و استفاده از توانمندیهای طرفین

افتتاح ارتباط “نوری” لوله گستر اسفراین

افتتاح ارتباط “نوری” لوله گستر اسفراین

تقدیر استاندار از میزبانی لوله گستر اسفراین در همایش تانا صنعت خراسان شمالی

تقدیر استاندار از میزبانی لوله گستر اسفراین در همایش تانا صنعت خراسان شمالی

امضای 21 تفاهم نامه بین شرکت لوله گستر اسفراین و 15شرکت دانش بنیان استان

امضای 21 تفاهم نامه بین شرکت لوله گستر اسفراین و 15شرکت دانش بنیان استان