شرکت لوله‌گستر اسفراین

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

طراحی شده توسط محمود سیفی | 4215 887 0915

بازدید مدیران ارشد ایدرو با همراهی سرپرست مدیریت عامل لوله گستر اسفراین

بازدید مدیران ارشد ایدرو با همراهی سرپرست مدیریت عامل لوله گستر اسفراین

انتصاب سرپرست جدید شرکت لوله گستر اسفراین

انتصاب سرپرست جدید شرکت لوله گستر اسفراین

تعیین نماینده کارکنان در هیات تشخیص صلاحیت شورای اسلامی کار لوله گستر اسفراین

تعیین نماینده کارکنان در هیات تشخیص صلاحیت شورای اسلامی کار لوله گستر اسفراین

برگزاری مراسم پرفیض دعای عرفه در شرکت لوله گستر اسفراین

برگزاری مراسم پرفیض دعای عرفه در شرکت لوله گستر اسفراین

تجلیل لوله گستر اسفراین از مدیران استانی و شهرستانی محیط زیست

تجلیل لوله گستر اسفراین از مدیران استانی و شهرستانی محیط زیست

برنز آسیا بر گردن کاراته کای لوله گستر اسفراین

برنز آسیا بر گردن کاراته کای لوله گستر اسفراین

تعیین نمایندگان کمیته انضباط کار و طبقه بندی مشاغل شرکت لوله گستر اسفراین

تعیین نمایندگان کمیته انضباط کار و طبقه بندی مشاغل شرکت لوله گستر اسفراین

حضور جودوکاران لوله گستری در اردوی تیم ملّی نوجوانان

حضور جودوکاران لوله گستری در اردوی تیم ملّی نوجوانان

مراسم بزرگداشت مقام والای شهدای خدمت

مراسم بزرگداشت مقام والای شهدای خدمت